Relaxační prostor

Rezervace je nutno dělat minimálně tři dny předem a to pouze písemně buď na emailu [email protected], nebo jako sms na telefonním čísle 721232678.

Platba se provádí předem, platební údaje obdrží zákazník formou odpovědi na rezervaci. Připsáním platby na účet je rezervace potvrzená.

Je přísně zakázáno vnášet do prostorů wellness jakékoliv své nápoje, jídlo a skleněné nádoby. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 3 000 Kč a okamžitým ukončením pronájmu bez nároku na vrácení uhrazené platby.

Jedná se o pronájem privátní relaxační zóny k odpočinku.

V relaxační zóně se nachází i sauna, vířivka a bazén. Toto příslušenství ale není předmětem komerčního pronájmu a neslouží k využívání veřejností. Jedná se o soukromé zařízení provozovatele. Případné využívání některého z těchto zařízení v rámci pronájmu relaxační zóny je pouze na zodpovědnosti  návštěvníků a provozovatel relaxační zóny nenese za toto vybavení žádnou zodpovědnost.