Relaxační prostor

V DOBĚ OD 1. 10. DO 8. 12. JE CELÝ RELAXAČNÍ PROSTOR UZAVŘEN Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Děkujeme za pochopení.

Rezervace je možno dělat pouze na mailu [email protected], nebo na telefonním čísle 721232678  v době od 9:00 do 18 hodin.

REZERVACE JE NUTNO DĚLAT MINIMÁLNĚ TŘI DNY PŘEDEM A TO MAILEM, PŘÍPADNĚ SMS. PLATBA SE PROVÁDÍ PŘEDEM, PLATEBNÍ ÚDAJE OBDRŽÍ ZÁKAZNÍK FORMOU ODPOVĚDI NA REZERVACI. PŘIPSÁNÍM PLATBY NA ÚČET JE REZERVACE POTVRZENÁ.

Je přísně zakázáno vnášet do prostorů wellness jakékoliv své nápoje, jídlo a skleněné nádoby. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 3 000 Kč.