Wellness

Komerčně se využívá pouze sauna za poplatky uvedené níže. Bazén ani vířivka nejsou komerčně využívány.

Vstup do bazénu a vířivky je na vlastní nebezpečí a odpovědnost návštěvníků wellness.

S touto podmínkou jsou seznámení všichni návštěvníci těchto prostor.

Jedná se o privátní wellness, nikoliv o veřejně přístupný prostor, proto ho je možno využívat pouze po provedení rezervace a to jen jednou skupinou, která si ho rezervovala. To i v případě že se jedná o jednotlivce či rodinu.

Tedy zde budete vždy pouze s lidmi, se kterými vy chcete.
Rezervace je možno dělat denně, od 9:00 do 20:00 – tel. 721232678

Ceník

Počet osob Cena za hodinu
1 – 2 500 Kč
každá další osoba 250 Kč

 

Za poplatek je možno na recepci zapůjčit ručník nebo župan, případně zakoupit pantofle.